Включи Recite

Jamba с 1во място за Обществена дейност на Forbes Business Awards 2018

В днешно време не е лесно да се стартира бизнес с обществена дейност, в ползва на обществото. Това начинание в повечето случай започва с упорит и всеотдаен доброволчески труд. В най-добрия случай събира хора с различни интереси и професионална реализация, които отделят от скъпоценното си време, за да допринасят за развитието на този проект.

В 1% от случаите тези бизнеси с обществена дейност и не само те просъществуват повече от 2 години…

Така преди повече от 3 години Ива Цолова и Йоана Колева се срещат в неправителствения сектор, работейки с хора с увреден слух. Комуникирайки активно с хора с различни възможности, забелязват проблема с включването в пазара на труда като едно от най-големите предизвикателства за хората с увреждания. А неговото разрешаване е предпоставка за повишаване на икономическото състояние на населението и увеличаването на броя икономически активните българи.

Целият опит и работа в тази сфера им показва колко изключителни са хората с различни възможности, колко голям потенциал имат те и че всъщност най-големите предизвикателства за тяхната интеграция са равният достъп до качествено образование, адаптирано професионално обучение и включване в пазара на труда, които са есенциални за всеки човек. Всичко това ги довежда до идеята за създаването на JAMBA.

Проект с обществена дейност, чиято мисия е на първо място подкрепата на ГЕРОИТЕ в натрупването на ключови умения и компетенции в различни професионални сфери чрез обучения и стаж.

Като следваща стъпка организацията съдейства за тяхното включване в пазара на труда и дори за кариерното им израстване. С усилена работа през октомври 2017 на 10-ото и юбилейното издание на Clinton Global Initiative (CGI U) 2017 на фондация ,,Клинтън“ в Бостън за първи път в инициативата вземат участие двама български участници. Това са нашите Ива Цолова и Йоана Колева, които представят JAMBA. На това издание на CGI U вземат участие над 900 социални проекта, а българският бе един от 60-те, които получават специално признание.

Jamba с 1во място за Обществена дейност на Forbes Business Awards 2018

През юни 2018 Jamba бе една от избраните български организации, които биват поканени в Брюксел, за да разкажат за опита си в социалните иновации и добрите практики, които прилагат в ежедневната си работа по време на форум ,,Социални иновации за приобщаващо общество‘‘ в Digital Campus, BECentral.

Междувременно Jamba организира първия у нас специализиран форум за хора с различни възможности, на който вземат участие 25 фирми и 250 кандидати за работа.

За две години платформата привлича повече от 2 500 млади хора с желание за развитие, като над 90 от тях вече работят.

В нейната обществена дейност те приемат и спорта за всички.

Jamba с 1во място за Обществена дейност на Forbes Business Awards 2018

Спортът за всички, който обединява хората в обща цел, а именно да надскочат себе си. С негова помощ да се популяризира и да се даде гласност на нуждата от равно включване, равен достъп и промяна на нагласите към хората с различни възможности. Затова се организира и Run2Gether 2018, който събра над 1000 участници и над 9 медии в подкрепа на бягането с кауза.

Докато стигнем днес. Или по-скоро до 13 декември, когато се състоя официалната церемония Forbes България отличи победителите в тазгодишния конкурс Forbes Business Awards 2018. Общо 80 компании с различен профил и мащаби, сред които и Jamba, се бореха за призови места в 8 различни категории на конкурса.

Jamba с 1во място за Обществена дейност на Forbes Business Awards 2018

Тази година журито беше в състав:

  • Мария Шишкова, управляващ партньор в AIMS Human Capital и член на борда на Български форум на бизнес лидерите,
  • Огнян Донев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Софарма“ и член на консултативния съвет на КРИБ,
  • Станимир Каролев, основател и председател на Съвета на директорите на „Карол“,
  • Николай Гърнев, управляващ съдружник на EY за България, Македония, Албания и Косово,
  • Илия Лингорски, главен икономист на Българската банка за развитие и председател на Комитета по енергетика, инфраструктурата и публично-частно партньорство на Европейската лига за икономическо сътрудничество.

JAMBA взе 1-во място на Forbes Business Awards 2018 в категория ,,Обществена дейност” и 2-ро място в категория ,,Стартиращ бизнес”.

Jamba с 1во място за Обществена дейност на Forbes Business Awards 2018

Преди повече от 2 години Ива и Йоана са избрали JAMBA да се казва тяхното ново съвместно начало. Мечтаели са заедно да променят живота на хората с различни възможности към по-добро! Сега към това се стреми екип от над 10 души и още толкова партньори!

Благодарим на прекрасния ни екип! Благодарим и на журито на Forbes Business Awards 2018, че оцени работата ни! Това е все още само началото!

Jamba с 1во място за Обществена дейност на Forbes Business Awards 2018

Виж също какво се случи на 2-годишнината на Jamba и 2 години устойчив диалог между бизнеса и хората с различни възможности в България

Tagged with: