Включи Recite

Услуги

JAMBA e надеждна, сигурна и рентабилна онлайн платформа, която свързва работодатели с изключително мотивирани и квалифицирани кандидати с различни възможности.

Екипът ни цени индивидуалността, личните качества и умения на всеки човек. За нас е важно да предложим сигурност, разбиране и подкрепа за всеки един JAMBA герой. Подхождаме индивидуално спрямо всеки отделен кандидат и съдействаме за неговото личностно и кариерно израстване.

JAMBA e надеждна, сигурна и рентабилна онлайн платформа, която свързва работодатели с изключително мотивирани и квалифицирани кандидати с различни възможности. Нашият екип предлага на компаниите подходящи кандидати въз основа на техните умения, предпочитания и потребности.