Включи Recite

Jamba беше на форума ,,Социални иновации за приобщаващо общество” в Брюксел

Jamba беше една от избраните български организации, които бяха поканени да разкажат за опита си в социалните иновации и добрите практики, които прилагат в ежедневната си работа по време на форум ,,Социални иновации за приобщаващо общество”, който се проведе на 12 юни в Digital Campus, BECentral, Брюксел. Форумът беше организиран съвместно между Българското министерство на образованието и науката и Клуб Млади таланти.

В него 15 от най-добрите примери от България за успешни социални иновации в неправителствения сектор бяха включени в плакатна изложба.

Част от тях взеха участие в презентационен и дискусионен панел. Основен фокус на форум ,,Социални иновации за приобщаващо общество” беше поставянето на начало на една широка дискусия между неправителствените организации, представители на европейската комисия и българските институции относно позитивните примери и добрите практики в неправителствения сектор, ефекта на технологиите и социалните иновации върху хората с различни възможности и как Европейския съюз може да подкрепи създаването и развитието на социални иновации.

Jamba беше представена от нашия колега Христо Христов.

Той изнесе кратка презентация за каузата и целите на организацията, нуждите на хората с различни възможности и постигнатите от нас резултати. Освен това Христо имаше възможността да се включи и в панелни дискусии по теми свързани с влиянието на дигиталните технологии и създаването на партньорски отношения с бизнеса в България.

Jamba беше на ,,Социални иновации за приобщаващо общество” в Брюксел
Постерът ни по време на форума.

Неправителственият сектор в България беше представен още от организации като:

  • 1. Национален алианс за работа с доброволци,
  • 2. Reach for change България,
  • 3. Фондация BCause,
  • 4. Фабрика 360.

В дискусиите участие взеха и Деница Сачева, Заместник-министър на образованието и науката, Карина Ангелиева, Ръководител на сектор Образование и научни изследвания (Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз) и представители на Европейската комисия.

По време на форума бяха споделени мнения и идеи между присъстващите относно възможностите и предизвикателствата пред активното включване на Европейския съюз и държавните институции, институционалната подкрепа за създаване на социални иновации, дигиталната трансформация и риска от социално изключване на хората в неравностойно положение и затрудненията, които срещат организациите с европейското финансиране по оперативните програми.

Надяваме се, че това ще бъде само началото на една открита дискусия, вдъхновение за съвместно сътрудничество и още много нови възможности за подкрепа на неправителствения сектор в Европейския съюз.

Tagged with: