Включи Recite

За работодатели

Намерете мотивиран и можещ ГЕРОЙ за екипа си!

Най-важният и ценен фактор за всеки бизнес е човешкият, а подборът се оказва и най-голямото предизвикателство пред HR отделите.

Вече почти 4 години в нашата организация Фондация “Сошъл Фючър” и нейната кауза JAMBA упорито се борим с трудностите при включването в пазара на труда на хората с различни възможности /т.нар. група ”хора с увреждания”/ в България. За този период можем да посочим достатъчно успешни примери.

Обратната връзка на работодателите показва, че когато има желание, търпение и адаптирана работна среда, кандидатът се справя наравно с останалите служители.

Щастливи сме, че все повече компании в България дават шанс на хората с различни възможности да получат равен достъп до пазара на труда. Именно тези представители на отговорния бизнес определят и създават тенденциите за промяна на нагласите в обществото.

 

Изтегли наръчник

Въпреки всичко е важно бизнесът и обществото да бъдат запознати с всички позитивни страни и предизвикателства при наемането на работа на хора с различни възможности. Също така по какъв начин компаниите биват насърчавани от държавата да разширяват екипите си с кандидати с увреждания, какви са детайлите, за които трябва да се замислят при осигуряването на достъпна работна среда и още много други важни факти. Ето защо, заедно с подкрепата на Ernst & Young, създадохме наръчник за работодателя, който обединява цялата важна и необходима информация.

  • Подкрепа и облекчения от страна на държавата

    1. Финансови облекчения за бизнеса при наемане на безработни лица с трайни увреждания: https://goo.gl/QDirNe

    2. Подкрепа при наемане на младежи с трайни увреждания: https://goo.gl/jdr2VS