Включи Recite

“Успях и продължавам”: Вдъхновение от жените с предизвикателства в професионалната си реализация

В България има около 800 хиляди души с различна степен и вид увреждания, но едва 10% от тях работят. Липсата на равен достъп, качествено приобщаващо образование и дискриминация са основните фактори за високите бариери при включване в пазара на труда за хората с различни възможности в България.

Ние от JAMBA с подкрепата на Българския фонд за жените стартираме национална кампания “Успях и продължавам”.

Тя има за цел да промени нагласите към жените по отношение на тяхната професионална реализация. Шест прекрасни дами с различни възможности дават своя пример за УСПЕХ, въпреки предизвикателствата им при включването в пазара на труда. Кампанията се случва по повод Международния ден на жената. 8 март е празник, на който честваме политическите, икономическите, научните и културните постижения на жените.

С тази кампания информираме за проблемите и предизвикателствата пред жените с различни възможности, привличайки обществено внимание.

“Целта е да отбележим Международния ден на жените, като покажем техния потенциал в икономически аспект, въпреки големите предизвикателства и бариери на групата. През историите на шест вдъхновяващи жени, показваме съвременния образ на успешни професионалисти сред жените с различни възможности в България.”, коментира Йоана Колева, управляващ председател на фондация „Сошъл фючър“ и съосновател на JAMBA.

Целта на кампанията е да вдъхнови и мотивира жените в страната чрез популяризиране на професионални постижения и успехи на групата жени, която е изправена пред най-много предизвикателства в образованието и икономическото включване.

Героите на кампанията “Успях и продължавам”:

  • Деница Димитрова, счетоводител,
  • Елвин Юсеинова, маркетинг специалист,
  • Златина Данаилова, архитект,
  • Катрин Витали, журналист,
  • Мария Александрова, застъпник за приобщаващо образование към УНИЦЕФ и глобален посланик на U-Report,
  • Янка Трачук, психолог.

За повече информация следете нашата Facebook страница.

Tagged with: