Включи Recite

CETIN обяви 4 нови работни места за хора с увреждания. Кои са те?

Като един от най-големите доставчици на телекомуникационна инфраструктура и технологични решения в региона, CETIN Group е водещ в дигиталната трансформация на услугите за своите клиенти. CETIN означава четири инфраструктурни оператора – CETIN България, CETIN Унгария, CETIN Сърбия и CETIN Република Чехия с приблизително 3000 служители.

Компанията притежава и управлява една от най-големите телекомуникационни мрежи в България и е ексклузивен технологичен доставчик за услугите на Йетел през своята телекомуникационна мрежа.

Работят с висококвалифицирани, силно мотивирани експерти от световна класа. Присъединете се към CETIN и станете част от този екип!

Обява за работа: Маркетинг и търговски асистент

ЗА РОЛЯТА:

Подпомага работата на Търговски отдел, като управлява документи, договори с доставчици, участва в организацията на събития, помага за управлението на фирмения уеб сайт и други маркетингови инструменти. Позицията е част от програмата Open Mind за хора с увреждания.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Подпомага дейностите, извършвани от Търговски отдел
 • Управлява документи и договори с външни доставчици
 • Активно участва в организирането на събития за отдела
 • Сътрудничи си и координира дейности с други отдели, когато е необходимо
 • Допринася за управлението на уеб сайта на компанията, както и за други маркетингови инструменти

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Добро владеене на английски
 • Висше образование в сферата на Икономиката, Маркетинга, Мениджмънта, Финанси или сходна област
 • Високо ниво на умение за работа с MS Office (Excel, PowerPoint)
 • Способност за планиране и организиране, както и за управление на няколко проекта едновременно
 • Отлични комуникационни умения, в това число – изслушване и адекватно връщане на обратна връзка, както на лица в компанията, така и извън
 • Проактивност, любопитност, емпатия и желание за излизане извън формалните изисквания на позицията, когато това е необходимо
 • Желание за развитие и способност да се забавлява, докато работи

ПРЕДЛАГАТ:

 • Позитивна работна среда, където би получил подкрепа от колеги и ръководители, за да постигнеш личните и екипни цели
 • Неограничени мобилни услуги и мобилен интернет
 • Месечни ваучери за храна
 • Покриване на транспортни разходи
 • Допълнително здравно осигуряване

Обявя за работа: Правен съветник

ЗА РОЛЯТА:

Подпомага общата работа на правен отдел, работи с договори и документи, участва в процесите, свързани с вътрешни политики и процедури, изпълнява административни задачи. Позицията е част от програма Open Mind за хора с увреждания.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Обща правна дейност: Предоставя ежедневна правна помощ, отнасяща се до дейността на компанията, включително технологии, снабдяване, заетост, регулации, сгради и строежи. Следи за поправките в приложимите държавни и европейски закони и подпомага прилагането на съответните промени
 • Договори и документи. Изготвя и ревизира документи и други правни документи
 • Вътрешни политики и процедури. Подпомага изготвянето и ревизирането на вътрешната рамка за управление на процесите и процедурите в компанията
 • Административни дейности. Подпомага правната функция в административните дейности и предаването на документи

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Завършено висше образование в специалност Право или минимум 3-и курс на обучение в университет в тази специалност
 • Отлични комуникационни умения
 • Екипен играч, асертивен, приспособим, уверен, позитивен и проактивен
 • Отличен английски
 • Високо ниво на компютърна грамотност

ПРЕДЛАГАТ:

 • Позитивна работна среда, където би получил подкрепа от колеги и ръководители, за да постигнеш личните и екипни цели
 • Неограничени мобилни услуги и мобилен интернет
 • Месечни ваучери за храна
 • Покриване на транспортни разходи
 • Допълнително здравно осигуряване

Обявя за работа: Специалист „Поддържащи системи за Планиране на мрежата“

ЗА РОЛЯТА:

Подпомага, анализира и разработва инструменти и системи, съответстващи на изискванията към работата на екип Радио планиране на мрежата. Управлява документи, ръководства и бази данни, отнасящи се до услугите и процесите в екипа. Позицията е част от програмата Open Mind за хора с увреждания.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Анализ на съществуващите системи, инструменти и бази данни използвани в процеса на радио планиране
 • Развитие на функционалността на съществуващите системи и адаптиране към основните процеси на работата на Отдела
 • Дизайн и разработка на нови инструменти, системи и бази данни, поддържащи процесите на работа в Отдела
 • Автоматизиране на процеса на обновяване и проверка на базите данни с информация от системите за наблюдение на мрежата
 • Подготовка и обновяване на документация, ръководства и бази данни за услугите и процесите

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Отлични познания и опит с MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Работа с релационни Бази данни и програмни скриптове за автоматизация – MS Access, SQL, PL/SQL
 • Практически познания по програмиране (.NET, ASP.NET, C#, Python, VBA или др.)
 • Опит със системи за визуализация на графични данни (GIS) е предимство (MapInfo, qGIS)
 • Образование или успешно положени специализирани обучения в областта на ИТ, Програмиране или Телекомуникации
 • Опит в реализирането на софтуерни решения включващи графичен интерфейс и бази данни за съхранение на информация
 • Доказани влечения и реализирани решения за автоматизиране на процеси
 • Познаване и работа с основните протоколи и интерфейси за интеграция между различни ИТ системи.
 • Познаване на основните принципи на работа на мобилните мрежи е предимство
 • Работно – писмено и говоримо ниво на владеене на Английски език

ПРЕДЛАГАТ:

 • Позитивна работна среда, където би получил подкрепа от колеги и ръководители, за да постигнеш личните и екипни цели
 • Неограничени мобилни услуги и мобилен интернет
 • Месечни ваучери за храна
 • Покриване на транспортни разходи
 • Допълнително здравно осигуряване

Обявя за работа: Сътрудник Физическа Сигурност

ЗА РОЛЯТА:

Подпомага работата на екип Физическа сигурност, като предоставя решения за електронна сигурност и допълнителни дейности по поддръжка, грижи се за отношенията с доставчици, работи с документи. Позицията е част от програмата Open Mind за хора с увреждания.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Участва в инициативи по предоставяне на решения за електронна сигурност и допълнителни дейности по поддръжка
 • Контролира качеството на услугите, предоставени от външни доставчици, свързани със системи и процеси за сигурност, включително документи, отчети, оценки
 • Извършва регулярна проверка на документите, касаещи съответствието с изискванията за управление на сигурността
 • Работа със софтуерни програми за сигурност
 • Участие в тръжни процедури, обновяване на системата за управление на сигурността, кореспонденция с Министерство на вътрешните работи и други държавни институции

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Висше образование в сферата на Телекомуникациите, Корпоративна сигурност, Електронни системи или сходни
 • Предимство е опит в управлението на проекти и работа с доставчици
 • Добри умения за работа с MS Office, Windows, AutoCAD
 • Ниво на английски /A2-B1/
 • Аналитичен и прецизен
 • Способност за работа в динамична среда и умение за управление на времето

ПРЕДЛАГАТ:

 • Позитивна работна среда, където би получил подкрепа от колеги и ръководители, за да постигнеш личните и екипни цели
 • Неограничени мобилни услуги и мобилен интернет
 • Месечни ваучери за храна
 • Покриване на транспортни разходи
 • Допълнително здравно осигуряване

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Кандидатурите се разглеждат при пълна конфиденциалност и при спазване на приложимото законодателство относно обработването на лични данни.

Tagged with: