Включи Recite

Резултатите от Career4All Train the Trainer академия

Подкрепата за хората с увреждания и хронични заболявания може да бъде под различни форми, сред които менторството е важен инструмент за постигане на пълния им потенциал и независимост. Младите хора с увреждания и хронични заболявания заявяват, че осигуряването на насоки, подкрепа и възможности за тяхното личностно и професионално развитие е изключително важно, тъй като рядко има възможности за индивидуализирани и приобщаващи менторски програми, насочени към техните нужди. Като съвместна инициатива на организациите на JAMBA, работещи в Австрия, България и Унгария, ние осъществихме проекта Career4All Train the Trainer Academy, по време на който обединихме усилията си, създадохме методология и образователни материали, проведохме обучение за треньори и фасилитирахме програми за менторство за млади хора с увреждания и хронични заболявания от тези три държави. Проектът продължи една година и беше организиран с подкрепата на програма „Еразъм+“, която подкрепя образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Избраните бъдещи треньори преминаха интензивно петседмично обучение в рамките на 9 модула, което им даде умения и знания в областта на успешното общуване с хора с различни видове увреждания, подхода към овластяването, разбирането на социализацията, обучението по меки умения, изграждането на личен бранд, уменията за водене на преговори, коучинга за работа, адекватната и осъществима подкрепа при създаването на автобиография/портфолио, процеса на кандидатстване за работа, подготовката за интервю и участието в интервю с наставлявания, както и успешното интегриране в нова работна среда. В края на обучението 18 ментори бяха свързани с наставляваните от тях – млади хора с увреждания и хронични заболявания, за да ги подкрепят в професионалното ориентиране, професионалното развитие и процеса на кандидатстване за работа. Менторът Вирджиния от Австрия заявява, че обучението и менторството са добавили повече стойност към професионалния ѝ опит, а в личен план са я накарали да оцени повече всичко, което е постигнала досега. Освен това тя казва, че е осъзнала, че менторството е двустранен процес – докато е подкрепяла своя наставляван, в същото време е изграждала собствената си увереност да работи в областта на психотерапията за хора с различни видове увреждания и потребности.

Менторът Анита от Унгария също ще приложи новите си умения и опит в работния си контекст: Научих много нови и изключително практични неща по отношение на това как да подготвя екипа по човешки ресурси на „все още не многообразна компания“, за да се осигури процес на привличане/придобиване/подбор на разнообразни таланти. След приключването на проекта треньорите са в състояние да провеждат обучения за работодатели, които ще помогнат за повишаване на осведомеността в корпоративния сектор по темата за D&I, успешната комуникация и включването на хората с увреждания на пазара на труда. Култивирането на лидерски и комуникационни умения чрез менторство може да повлияе както на качеството на вземане на бизнес решения, така и на организационната култура, затова Йоана от България посочи, че Академията й е дала възможност да се запознае с една различна перспектива и начини за подобряване на качеството на живот на работното място и извън него. Менторската програма ми отваря очите и наистина ме вдъхновява да направя ключови промени в светогледа си!

Опитът, споделен след приключването на програмата за менторство, показва, че в допълнение към осигуряването на подкрепа и ресурси за личностно и професионално развитие, наставляваните изключително ценят насърчението и чувството за принадлежност, които са създали заедно със своите наставници, както и помощта за разчупване на стереотипите и насърчаване на по-голямо разбиране и приемане на хората с увреждания и хронични заболявания в обществото. Тази менторска програма ми дава възможност да научавам нови неща по приятелски и всеобхватен начин. Менторът действа като мой приятел и помощта, която ми оказва, е много ценна, казва наставляваната Силвия от България. Димана от Австрия се съгласи с нея и изтъкна този нов опит и уменията, които е развила, сред които е управлението на конфликти. Наставляваните също така отбелязаха личните срещи като съществени и запомнящи се моменти от процеса, какъвто е случаят с Виктор от Унгария: Моят наставник беше винаги до мен. Тя отбелязваше грешките ми, много любезно, но твърдо. Оставяше на мен да поправя грешката, а ако го направех правилно, много ме хвалеше. Освен това тя винаги само коментираше и предлагаше. Приемах съветите й, те бяха много полезни. Например винаги наблягаше на опита, който имам, и (така) мога да се справя със слабостите си.

В заключение, всички образователни материали и единната рамка за работа, създадени в рамките на проекта, са достъпни онлайн на уебсайтовете на JAMBA за всеки, който иска да научи повече и който има желание да започне работа в тази област. Програмата се проведе на английски език, но организаторите предоставиха материали на официалния език на страната партньор, така че освен на английски те са достъпни и на български, унгарски и немски.

Този проект беше съфинансиран с програмата Еразъм+.

Повече информация в следните документи:

Tagged with: