Включи Recite

Стартира нов проект на международната мрежа JAMBA: Careers4All Train The Trainer Academy

Careers4All Train The Trainer Academy е част от програмата Еразъм +, която подпомага образованието, младежта и спорта в Европа. Това е обща инициатива между JAMBA организациите в Австрия, Унгария и България.

Целта на проекта е да повиши възможностите на образователни професионалисти, както и младши работници, за да могат да предоставят кариерни насоки на млади хора с увреждания и хронични заболявания. Проектният консорциум цели да промотира равенство, равен достъп до програми за професионална квалификация, както и създаването на повече възможности за кариерно развитие и социално включване.

Екипите на JAMBA ще използват успешни европейски практики в проекта, за да подпомогнат младежкото обучение, развитие и наемане на работа. От участниците ще се очаква да започнат да предават получените знания на техните ученици.

Програмата Careers4All Train The Trainer Academy е създадена така, че да приветства широк набор от участници:

  • Обучители (включително хора с увреждания), между 18 и 45 годишна възраст, които искат да се научат как да съдействат на хора с увреждания и хронични заболявания, ангажирани са в работата с младежи и/или са в роли, управляващи имплементирането на политики за младежите;
  • Обучавани – Хора между 18 и 29 годишна възраст с увреждания или хронични заболявания.

На основание натрупания опит, по време на проекта, Jamba ще подготви Унифицирана рамка за работа – инструментариум и насоки, които ще бъдат достъпни онлайн, след края на програмата, за всички, които искат да научат повече и имат желания да работят в тази посока.

Tagged with: