Включи Recite

Тест Урок 1

Идеята за JAMBA се зароди преди повече от 3 години, когато Йоана и Ива се срещнаха в неправителствения сектор, работейки с хора с увреден слух. Комуникирайки активно с хора с различни възможности, забелязаха проблема с включването в пазара на труда като едно от най-големите предизвикателства за хората с увреждания. А неговото разрешаване, като предпоставка за повишаване на икономическото състояние на населението и увеличаването на броя икономически активните българи.

Целият опит и работа в тази сфера им показа колко изключителни са хората с различни възможности (така Йоана и Ива наричат хората с увреждания), колко голям потенциал имат те и че всъщност най-големите предизвикателства за тяхната интеграция са равният достъп до качествено образование, адаптирано професионално обучение и включване в пазара на труда, които са есенциални за всеки човек.

Всичко това ги доведе до идеята за създаването на JAMBA, чиято мисия е на първо място подкрепата на ГЕРОИТЕ в натрупването на ключови умения и компетенции в различни професионални сфери чрез обучения и стаж. Като следваща стъпка организацията съдейства за тяхното включване в пазара на труда и дори за кариерното им израстване.

Meeting does not exist: 81682962524.

Гледай тук

Ембеднато видео:

Медия видео:

Медия файл:

Ембеднати файлове (PDF, DOC, PPT):