Включи Recite

Основи на графичния дизайн

Курсът Design Basics е подходящ за стартиращи графични дизайнери, които искат да се запознаят с основните креативни принципи, термини и процеси. Обучението покрива композиция, цветознание, шрифтове, работа с решетки, графични символи, светлина. Примерите са както с растерни, така и с векторни изображения. Разглежда се графичният дизайн в почти всякаква онлайн и офлайн среда. След този 4-седмичен курс ще имате ясна представа за това дали дизайнът е желаното от вас поле на изява и на какво трябва да наблегнете, за да постигнете своите креативни цели.

УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ПРИДОБИЕШ

  •  Редакция на изображения
  •  Създаване на векторна графика
  •  Избор на цвят и цветови палитри
  •  Коректна работа с шрифтове
  •  Познаване на форматите в графичния дизайн
  •  Разполагане на графики във формат