Включи Recite

Администратор на договори

Тази обява за работа вече не е активна. Не се приемат кандидатури.
Райфайзенбанк (България) ЕАД
Публикувано
4 август 2021
Локация
бул. Никола Вапцаров 55, ЕКСПО 2000, София, Bulgaria
Категория
Тип работа

Описание

Ако Вие имате:
- Висше икономическо образование
- Много добри компютърни умения (Word, Excel)
- Добри комуникативни и аналитични умения и способности за работа в екип
- Способност за концентрация и прецизност при работа в динамична обстановка
- Бързина в оперативната работа и преминаване към различни видове дейности и задачи
- Отговорно отношение към поставените задачи и способност за изпълнението им в срок

И искате да:
- Поддържате документацията по лизинговите договори
- Поддържате контакти с клиенти, доставчици и застрахователи по обслужване на разпределения им портфейл от сделки
- Регистрирате и отговаряте на всякакви въпроси от страна клиента във връзка със сключените от тях договори
- Фактурирате разходи свързани с лизинговите договори в лизинговия софтуер
- Проверявате и отразявате анекси по действащи лизингови договори
- Следите за своевременното застраховане на лизинговите активи
- Следите за сроковете за прехвърляне на собствеността на лизингования обект на лизингополучателя
- Спазвате и съблюдавате всички вътрешни процедури на компанията

При нас ще намерите:
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Модерна офис среда
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта при преференциални условия
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти

Споделете бъдещето си с нас!
Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.


Different Languages