Включи Recite

Тестване на нови функции и планиране

Теми, които ще разгледаме в лекцията:

  • Какво е тестване на функции
  • Начини за ефективно тестване на функции
  • Тестване на функции на модели за машинно обучение
  • Оценка на тестването
  • Какво представлява Покер планирането
  • Какво представлява  T-shirt sizing планирането