Включи Recite

Test Cases

Теми, които ще разгледаме в лекцията:

  • Какво е Test Case
  • Примери
  • Ползи от писането на test cases
  • Структура на test case-а
  • Резултат от изпълнението на test cases
  • Поддръжка на test cases
  • Видове test cases
  • Добри и лоши практики
  • Test suite
  • Домашно