Включи Recite

План за тестване

Теми, които ще разгледаме в лекцията:

  • Какво е план на тестване
  • Анализиране на продукта
  • Създаване на тестова стратегия
  • Определяне на целите на теста
  • Определяне на критериите за тестване
  • Планиране на ресурсите
  • Планиране на тестова среда
  • График и оценка
  • Тестови резултати