Включи Recite

Отстраняване на Бъгове

Теми, които ще разгледаме в лекцията:

  • Какво представлява описанието на бъгове
  • Важни умения за постигане на добро описание на бъгове
  • Какво представлява BTS
  • Priority & Severity Levels