Включи Recite

Какво е тестване, термини и процеси

Теми, които ще разгледаме в лекцията:

  • Предговор
  • Какво е тестване и кой тества
  • Ръчно и автоматично тестване
  • Митове в Софтуерното тестване
  • Verification & validation – разлики
  • Testing, Quality Assurance & Quality control
  • Audit & Inspection / Testing & Debugging
  • Тестване и стандарти