Включи Recite

Основи на управлението и качеството

Темите, които ще бъдат разгледани в рамките на лекцията са:

  • Какво е качество?
  • Приниципи на управление на качеството;
  • Процесен подход;
  • Системи за управление на качеството;
  • Одит по качеството;
  • Въпроси и отговори.