Включи Recite

Workshop: Изграждане на бизнес модел

Темите, които ще разгледаме в лекцията са:

  • Подробно разглеждане на всеки един от елементите на Business model canvas
  • Изграждане на Business Model Canvas за реален бизнес

Презентация