Включи Recite

Въведение

Теми, които ще разгледаме в лекцията:

  • Въведение в курса и програмата
  • Как да определя своето ниво и как да заложа правилни цели за курса
  • Допълнителна информация и задания

Презентация

Презентация