Включи Recite

Стойностно предложение и позициониране

Теми, които ще разгледаме в лекцията:

  • Value Proposition Canvas – какво включва, как се изгражда
  • Сегментиране и различни предложения за различни аудитории
  • Маркетингово позициониране – какво е, как се разработва стратегия за позициониране и диференциация на бранда

Презентация

Презентация