Включи Recite

Потребителско мнение и микроелементи

Теми, които ще разгледаме в лекцията:

  • Потребителски фунии
  • Loyalty loop
  • Потребителска пътека
  • Микромоменти
  • STEPPS модел

Презентация