Включи Recite

Маркетинг и дигитален маркетинг – Основи

Теми, които ще разгледаме в лекцията:

  • Какво е маркетинг
  • Как се променя маркетингът в дигитална среда – директна връзка потребител-марка, променящи се формати, бърза комуникация
  • Какво не се променя в дигитална среда – фокус върху потребителите, ясно стойностно предложение, експериментиране с различни подходи

Презентация