Включи Recite

Бизнес модел

Теми, които ще разгледаме в лекцията:

  • Business Model Canvas – какво включва, как се изгражда
  • Как отделните части на бизнес модела си влияят една на друга
  • Как отделните части на бизнес модела обуславят маркетинга на компанията

Презентация