Включи Recite

Основи на маркетинга

Marketing Basics е въвеждащ курс за обновената програма по дигитален маркетинг на SoftUni Digital. Обучението е безплатно и дава възможност да придобиете основни знания в сферата на дигиталния маркетинг. Най-голяма стойност за всички участници ще бъде да се докоснат до практиката чрез занятията, които ще бъдат водени от доказали се дигитални лидери.
Курсът представя по структуриран и достъпен начин ключови маркетинг концепции, изцяло в контекста на практическите знания и умения в областта на дигиталния маркетинг.

Всяка лекция от курса представя отделен елемент от маркетинга, от концепциите и подходите, които са успешни в ерата на дигиталния маркетинг. Занятията обхващат както теоретични знания, така и конкретни приложими стъпки и релевантни примери за подход и резултати. Всяка от лекциите ясно посочва връзката с останалите и надгражда съответната концепция, за да може последната лекция да представи създаването на интегриран маркетинг план.

УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ПРИДОБИЕШ

  •  Създаване на потребителска пътека, изпълняване на бизнес и маркетинг цели
  •  Основи на маркетинга и приложение
  •  Анализ на бизнес модел и обуславяне маркетинга на компанията
  •  Стойностно предложение и таргет потребители на конкретна организация
  •  Какво представлява един бранд и как се изгражда марка
  •  Планиране и подобряване на маркетинг дейности