Включи Recite

Кей Би Си Банк България ЕАД

  • гр. София, бул. Никола Вапцаров 55, ЕКСПО 2000, Bulgaria
  • 22 декември 2020
  • www.kbcbank.bg

Информация за фирмата

КВС Банк България е универсална търговска банка, която предлага на своите клиенти (корпоративни и физически лица) пълен спектър от финансови продукти и услуги.

КВС Банк България е част от Групата КВС в България, която обхваща 14 компании с дългогодишна история и богат опит в секторите банкиране, застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, управление на инвестиции, пенсионно осигуряване и факторинг. Според данните на БНБ към март 2022 г., общата стойност на активите на компаниите превръща Групата на КВС в България в най-голямата интегрирана финансова група, обслужваща над 2.5 млн. клиенти.

Текущи работни места на Кей Би Си Банк България ЕАД

Не са намерени обяви за работа.