JAMBA EDU е обучителен модул, който има за цел да развива меки и професионални умения, които обхващат умения и компетенции в различни индустрии. Обученията се базират на ключови партньорства с обучителни центрове и академии.

Консултантски процес, базиран онлайн и офлайн, който има за цел да подпомага включването в работна среда за хора с различни възможности. Както и да бъде партньор на бизнеса, институциите и НПО за подбора, наемането и осигуряването на достъпна среда при наемането на хората с различни възможности.