Последни позиции

Jamba е връзката между хората с увреждания в България и техните бъдещи работодатели!
Jamba е място за обучение, стаж и кариера.

Recommended

  • Всеки има потенциал, JAMBA е мястото, на което те могат да го покажат и развият. Янка Трачук

  • Щастлив съм, че JAMBA създадоха пространство и общност, които ми дават равен достъп до кариера Кирил Славов

  • Вярвам, че JAMBA ще ни направи по-уверени Албена Спасова

Дай шанс на хората с увреждания в твоя екип Създай позиция