За нас

JAMBA (от старолатински – опора) e онлайн платформа и консултантска опора за осигуряване на среда за предварителна подготовка и последващ подбор с цел професионална реализация на хората с увреждания в България.

Процесът по подбор на платформата представлява специализирана онлайн среда за своеобразна среща между работодател, който набира кандидати за работни места и кандидати с различни възможности, които могат да отговорят на изискванията, съобразени с техните индивидуални потребности за достъпна работна среда.

JAMBA осигурява среда за  изграждане на капацитет у кандидатите, като предоставя възможност за обучения и стаж. Този обучителен етап нарекохме JAMBA MIXER.

Миксерът е може би най-важния елемент по кариерния път на JAMBA ГЕРОИТЕ,  тъй като към момента едни от основните проблеми за наемането на работа на хора с увреждания са предразсъдъците на работодателите от една страна, а от друга – липсата на конкретни умения у хората.

JAMBA ЦЕЛИ за 2017 година:

  • информираност на бизнеса за потенциала на хората с различни възможности
  • подготовка на кандидати в IT сферата с тенденция за разширяване на обученията и в други квалификационни сфери
  • наети и задържали се на работа минимум 500 JAMBA ГЕРОИ